علیرضا خنجری

خالق کاراکتر تلویزیونی دانشپز-خالق کاراکتر موش انگیزه خوار-مبتکر سناریوهای خنگ آموز علم

علیرضا خنجری

خالق کاراکتر تلویزیونی دانشپز-خالق کاراکتر موش انگیزه خوار-مبتکر سناریوهای خنگ آموز علم

علیرضا خنجری

1- مجری گری مراسم های سازمانی و شرکتی

2- مشاوره توسعه بازار محصول شما

  • خنگ آموز کردن پرزانته محصول(کالا یا خدمات) دانش بنیان شما  
  • تولید محتوای صوتی وتصویری خنگ آموز محصول(کالا و خدمات) دانش بنیان شما
  • خنگ آموز کردن محتوای سایت با استفاده از قابلیت محوری محصول(کالا و خدمات) دانش بنیان شما
  • خنگ آموز کردن محتوای کاتالوگ براساس مزیت و ویژگی ذاتی محصول(کالا و خدمات) دانش بنیان شما
  • نوشتن پیام و سناریو خنگ آموز محصول(کالا و خدمات) دانش بنیان شما جهت استفاده در ابزراهای یکپارچه بازاریابی


جهت آشنایی بیشتر با سناریوهای خنگ آموزِ علیرضا خنجری می توانید کار مشترک او و حسین خسروی را با عنوان «پخت مشتری در 63 ثانیه»  از اینجا ببینید.